"Przywitaj się z moim małym przyjacielem!"
Człowiek z blizną